Regnskap

 • Bilagsbehandling
 • Henting/ levering av bilag
 • Sortering av bilag
 • Kontering
 • Registrering
 • Rapporter
 • Reskontro
 • Balanse
 • Resultat
 • Hovedbok
 • Saldolister
 • Årsavslutning
 • Regnskapsavslutning
 • Selvangivelse m/ligningspapirer
 • Offentlig regnskap m/noter
 • Protokoller fra styre, generalforsamling
 • Budsjettering
 • Årsbudsjett
 • Periodebudsjett
 • Hoved-/ delbudsjetter
 • Statistikker

Det første møtet er gratis – vi VET det vil lønne seg

Lundhøgda 17 – 7089 HEIMDAL – TELEFON: +47 900 87 268 – Mail: post@afor.no