Lønn

  • Lønnsberegning
  • Utbetalinger/ lønnslipper
  • Banklister
  • Skattetrekk, arbeidgiveravgift terminvis
  • A-melding
  • Inn/ utmeldinger trygdekontorene

Det første møtet er gratis – vi VET det vil lønne seg

Lundhøgda 17 – 7089 HEIMDAL – TELEFON: +47 900 87 268 – Mail: post@afor.no