Installasjon, vedl.hold (programvare, datautstyr, nettverk)
Tekstbehandling og Regneark
Internett (web, e-post)
Dataopplæring